artikel

Agent met lyme opnieuw in het gelijk gesteld

Geen categorie

De politieambtenaar kreeg na 52 weken ziekte te maken met een korting van 20% op zijn salaris. Die korting blijft achterwege als sprake is van een beroepsziekte, een ziekte die vooral veroorzaakt is door de aard van het werk.

Onvoldoende bescherming
Net als de rechtbank is de Centrale Raad met de agent van mening dat er hier sprake is van een beroepsziekte. Van belang daarbij is dat de agent vanaf 1980 bij de veldpolitie werkte en stropers moest opsporen (posten bij strikken en klemmen). Hij lag daarvoor uren in het gras. Ook verwijderde hij aangereden reeen en damherten en nam die in de dienstauto mee; deze dieren zaten vaak onder de teken. Betrokkene en zijn collega’s hebben verklaard vaak door teken gebeten te zijn. Destijds door de dienst verstrekte kleding voorzag niet in bescherming daartegen. De Centrale Raad vindt het daarom voldoende aannemelijk dat de agent de ziekte van Lyme heeft opgelopen door een tekenbeet tijdens zijn werk als politieambtenaar.

Aan de in hoger beroep ingenomen stelling van de korpsbeheerder waarbij alsnog de diagnose ziekte van Lyme wordt ontkend, gaat de Raad voorbij. De korpsbeheerder is er steeds van uitgegaan dat de agent de ziekte van Lyme heeft. Voor de korpsbeheerder was alleen van belang de vraag of de ziekte van Lyme was ontstaan door een in diensttijd opgelopen tekenbeet.

Bij vaststelling beroepsziekte geen korting op salaris
De uitspraak betekent dat het salaris van de agent niet met 20% mag worden gekort omdat sprake is van een beroepsziekte.

Reageer op dit artikel