artikel

Anders dan anders

Geen categorie

Doelgroepenbeleid is beleid dat aandacht schenkt aan een dominant kenmerk van een bepaalde minderheidsgroepering. Men spreekt dan over ‘de oudere’ of ‘de allochtoon’ of ‘de arbeidsgehandicapte’. Doelgroepenbeleid is speciaal gericht op zo’n groep.

Onder diversiteit verstaan we ‘alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen’. Het gaat daarbij zowel om zichtbare kenmerken als geslacht, leeftijd en etniciteit, als om minder zichtbare persoonskenmerken als wensen en behoeften, seksuele voorkeur, werkstijlen en karaktereigenschappen. Dit soort verschillen tussen mensen hebben invloed op hoe zij in hun werk staan. Diversiteitsbeleid is daarom ontwikkeld om zich juist met deze verschillen bezig te houden.

Reageer op dit artikel