artikel

Blik op Keurmerk populair

Geen categorie

Het keurmerk draagt bij aan professionalisering van de markt. Het maakt de geleverde kwaliteit voor opdrachtgevers, werknemers en clienten transparant. In juli 2009 besloten minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van SZW om re-integratiebedrijven niet te verplichten tot certificatie. Dit vinden de bewindslieden niet nodig omdat onder andere het vrijwillige Blik op Werk Keurmerk de markt professionaliseert. Onlangs heeft de stichting het keurmerk nog verbeterd en de tarieven verlaagd.

 

Aanmelden voor keurmerk?
Organisaties die zich willen aanmelden voor een keurmerk kunnen dit nog tot 30 november 2009 doen via www.blikopwerk.nl. Op deze website vinden opdrachtgevers en clienten inkoop- en keuze-informatie.

 

Samenwerking
Via Stichting Blik op Werk werken verschillende organisaties op de markt voor arbo-, interventie- en re-integratiedienstverlening en inburgerings¬cursussen met elkaar samen:

Landelijke Clientenraad (LCR)

UWV

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Brancheorganisatie voor werk, loopbaan en vitaliteit (Boaborea)

MBO-raad.

VNO-NCW

FNV

Meer informatie

Website Blik op Werk

Reageer op dit artikel