artikel

Geen ontslag wegens psychische stoornis

Geen categorie

Tussen oktober 2006 en februari 2007 is de werknemer veel thuis wegens knieoperaties. Hij begint eind februari 2007 weer met zijn werk. Op 23 maart 2007 is er een incident met de werknemer tijdens een feestavond van de ploeg. Zijn collega’s willen daarna niet meer met hem verder. De werkgever geeft daarop aan dat hij de arbeidsovereenkomst wil beeindigen, maar ondertussen is de werknemer doorverwezen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en is er een intake geweest met een psychotherapeut. Volgens de bedrijfsarts is de werknemer sinds april 2007 volledig arbeidsongeschikt. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de werknemer vraagt om afwijzing van dit verzoek.

 

De kantonrechter stelt vast dat de werknemer op dit moment arbeidsongeschikt is. De werkgever is van mening dat hij dat pas is geworden nadat het ontslag was aangezegd. Volgens de rechter is echter voldoende komen vast te staan dat de man een stoornis heeft die tot gedragsproblemen leidt (agressie en intimiderend gedrag). Die gedragsproblemen waren niet alleen van invloed op de privesituatie, maar hebben ook doorgewerkt in de arbeidsverhouding. De rechter neemt aan dat dit zowel tot verstoring van de arbeidsverhouding als tot de ontslagaanzegging heeft geleid. In dat geval houdt het ontbindingsverzoek verband met ziekte van de werknemer en dus geldt er een opzegverbod.

 

De werknemer heeft aangegeven zijn ziekte eerst niet onderkend te hebben, maar er nu serieus aan te willen werken. De behandeling zal op korte termijn van start gaan. Omdat niet is uit te sluiten dat de stoornis van de werknemer behandelbaar is, heeft de werknemer er belang bij dat de werkgever zich inzet voor zijn re-integratie. Het is voorts aan de werkgever om begrip te kweken voor de situatie van de werknemer bij zijn ploegleden en/of bij andere ploegen in het bedrijf.

Reageer op dit artikel