artikel

Incompatibilité des humeurs

Geen categorie

Het UWV beschikt daar negatief over en acht de vrouw minder dan 15 procent arbeidsongeschikt. Ondertussen nodigen de bedrijfsarts en de speciale verzuimcoordinator haar regelmatig uit voor gesprekken, maar diverse afspraken zegt ze af. Een reden voor het Bureau Integriteit om op de dagen dat zij is uitgenodigd, haar gangen na te gaan.

 

Zij wordt eind juni 2003 ontslagen wegens incompatibilite des humeurs. Bezwaar en beroep zijn tevergeefs, en de vrouw vraagt naast de gedeeltelijke WAO-uitkering een WW-uitkering aan. Zij vordert bovendien een schadevergoeding van bijna 32.000 euro van de gemeente, omdat zij de observaties en het maken van foto’s en video-opnamen als een inbreuk op haar privacy beschouwt en daarom als onrechtmatig.

 

De rechtbank stelt vast dat er door de observaties inderdaad sprake is van inbreuk op de privacy. Maar dat wil nog niet zeggen dat de gemeente daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. De vrouw heeft zich gedurende meerdere jaren veelvuldig en langdurig ziek gemeld. Toen zij voor minder dan 15 procent arbeidsongeschikt werd verklaard, moest de gemeente haar re-integratie (nogmaals) ter hand nemen. In dat kader werd zij uitgenodigd voor gesprekken met de bedrijfsarts en de verzuimcoordinator. Dat kon wel degelijk van haar worden gevergd.

 

Uit de rapporten blijkt dat het ging om drie observaties in de uren voor, tijdens en na de tijdstippen waarop zij voor die gesprekken was uitgenodigd. De observaties besloegen telkens enkele uren en hadden niet tot doel na te gaan of zij al dan niet ziek was, maar of de reden van het afzeggen klopte. Dat dit ook is gebeurd tijdens een bezoek aan de begraafplaats op de sterfdag van haar oma, doet daar niet aan af. Als de vrouw dit vooraf had gezegd, had er een andere datum gekozen kunnen worden.

 

Alles overziend, komt de rechtbank tot het oordeel dat de observaties gerechtvaardigd en proportioneel waren. De gemeente heeft niet onrechtmatig gehandeld en de vordering wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel