artikel

KNMG: bedrijfsarts kan wettelijke taak niet vervullen

Geen categorie

Voorzitter Pieter Rodenburg van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) reageert verontrust: “Natuurlijk zijn er ook goede casemanagers die op tijd de bedrijfsarts inschakelen, maar we zien steeds vaker dat ze de toegang tot bedrijfsartsen belemmeren. Dat is illegaal, kan leiden tot gezondheidsschade, nodeloos uitstel van re-integratie, te snelle, onverantwoorde hervatting van werk en hogere instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen.”

 

Wildgroei aan casemanagers

“Bedrijfsartsen kunnen door de wildgroei aan casemanagers hun werk niet goed meer uitvoeren en hun wettelijke verantwoordelijkheid niet meer waarmaken. Met andere woorden:

de zieke werknemer/patient komt niet meer in contact met de bedrijfsarts. Dit terwijl we wel tuchtrechtelijk en wettelijk aansprakelijk zijn”, stelt Rodenburg. Het is van groot belang dat de verzuimende werknemer te allen tijde de bedrijfsarts kan bezoeken. Niet voor niets staat in de wet dat een werkgever verplicht is zich in verzuimbegeleiding te laten bijstaan door een bedrijfsarts of een arbodienst waarin de gespecialiseerde medicus werkzaam is.

 

Ondeskundige medische diagnose

De NVAB krijgt klachten van bedrijfsartsen die geen contact meer krijgen met zieke werknemers. Zij zijn dus aansprakelijk voor verzuimbegeleiding die ze niet kunnen bieden omdat de werknemer geen toestemming krijgt aan te kloppen bij de bedrijfsarts. Bovendien wordt de bedrijfsarts vaak niet eens – of veel te laat – op de hoogte gesteld dat een werknemer ziek is. Rodenburg: “Een absurde situatie. We maken zelfs mee dat casemanagers een medische diagnose stellen. Stel je eens voor in een andere setting: de administrateur van een ziekenhuis beslist dat je een hernia hebt en dat je zes weken rust moet nemen, terwijl de medisch specialist buitenspel staat. Ik zie de reactie van de

zorgverzekeraar al voor me. Zeker als het dan om een simpele aandoening gaat die met een kleine ingreep snel te verhelpen is. In Nederlandse bedrijven is dit geen uitzondering.”

 

Contractafspraken

De NVAB roept dan ook haar leden op om zo veel mogelijk via contractafspraken er voor te zorgen dat de bedrijfsarts, in ieder geval bij verzuim, laagdrempelig toegankelijk is. Rodenburg: “Als er geen einde komt aan het niet of veel te laat inschakelen van de bedrijfsarts bij verzuim, zien de Nederlandse bedrijfsartsen geen andere mogelijkheid dan in voorkomende gevallen geen verantwoordelijkheid bij verzuimbegeleiding

Reageer op dit artikel