artikel

Volgens diverse mensen in het bedrijfsleven is er sprake van een ‘roze plafond’. Dit begrip verwijst naar het bekende glazen plafond, dat aangeeft dat er beperkingen zijn voor specifiek vrouwen om in het bedrijfsleven de top te bereiken. Het begrip roze plafond spitst zich toe op soortgelijke beperkingen, maar dan voor seksueel anders geaarden.

De absolute top van het bedrijfsleven lijkt onbereikbaar voor homo’s. In de raden van bestuur van 24 AEX-genoteerde fondsen zit geen enkele homo of lesbienne. Of in elk geval niemand die daar openlijk voor uitkomt. Dat blijkt uit een onderzoek van het tijdschrift Management Team uit 2006 onder in totaal 125 bestuursleden. Uit onderzoek van recenter datum blijkt dat de situatie in 2008 nauwelijks verbeterd is. Dit ondanks diverse initiatieven van ondermeer TNT, ING, Shell en ABN Amro om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Reageer op dit artikel