artikel

Nieuwe eind- en toetstermen VCA per 1 januari 2010

Geen categorie

De eind- en toetstermen Basis-VCA en VOL-VCA waren gebaseerd op de oude veiligheidscursussen uit de jaren negentig voor de petrochemie. Deze werden in 1997 in het huidige format beschreven.

Met het in 2003 genomen besluit door het CCvD VCA om in Nederland een centrale itembank in te richten, de huidige VCA Examenbank, ontstond ook de behoefte de eind- en toetstermen in samenwerking met de Belgische collega’s te harmoniseren en gezamenlijk te onderhouden. Als opstap om (op termijn) tot een gezamenlijke itembank te komen. En om daarmee ook de basis te leggen voor een mogelijk Europees stelsel van veiligheidskwalificaties.
Voor meer informatie over de eind- en toetstermen klik hier.

Reageer op dit artikel