artikel

Open normalisatie NEN 1824

Geen categorie

NEN introduceert nu een nieuw systeem waarmee alle marktpartijen digitaal normontwerpen kunnen inzien en elektronisch commentaar kunnen indienen. Doel hiervan is meer marktpartijen te betrekken bij het normontwikkelingsproces.

 

Open
NEN introduceert op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken  ‘Open normalisatie’, om de betrokkenheid van andere marktpartijen, zoals MKB, consumenten en kennisinstituten bij het normontwikkelingsproces te vergroten. Partijen zien het commentaar van andere kritiekgevers en kunnen daarop reageren. Ook is het relatief eenvoudig en kost het weinig tijd om commentaar in te voeren. Meer marktpartijen kunnen via het systeem invloed uitoefenen, wat de kwaliteit van de norm ten goede komt.

NEN introduceert op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken  ‘Open normalisatie’, om de betrokkenheid van andere marktpartijen, zoals MKB, consumenten en kennisinstituten bij het normontwikkelingsproces te vergroten. Partijen zien het commentaar van andere kritiekgevers en kunnen daarop reageren. Ook is het relatief eenvoudig en kost het weinig tijd om commentaar in te voeren. Meer marktpartijen kunnen via het systeem invloed uitoefenen, wat de kwaliteit van de norm ten goede komt.

 

NEN 1824

Om te bekijken of het nieuwe online systeem daadwerkelijk meer marktpartijen zal Om te bekijken of het nieuwe online systeem daadwerkelijk meer marktpartijen zal aantrekken voor het normontwikkelingsproces en of tegelijkertijd normcommissies beter gaan functioneren, heeft NEN besloten de open normalisatie te starten met normontwerp NEN 1824 ‘Ergonomie – Ergonomische eisen voor de oppervlakte van (werplekken in) administratieve ruimtes en kantoren’. De einddatum van de commentaarperiode is daarom verlengd naar 31 december 2009.

Om te bekijken of het nieuwe online systeem daadwerkelijk meer marktpartijen zal aantrekken voor het normontwikkelingsproces en of tegelijkertijd normcommissies beter gaan functioneren, heeft NEN besloten de open normalisatie te starten met normontwerp NEN 1824 ‘Ergonomie – Ergonomische eisen voor de oppervlakte van (werplekken in) administratieve ruimtes en kantoren’. De einddatum van de commentaarperiode is daarom verlengd naar 31 december 2009.

 

Doe mee!

Via de website www.normontwerpen.nen.nl  kunnen organisaties zich aanmelden. Zij krijgen dan automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd. Met deze gegevens kan worden ingelogd in het systeem, het normontwerp worden bekeken en desgewenst commentaar worden ingediend. Ingediende commentaren worden door de normcommissie beoordeeld. Na beoordeling wordt aan kritiekgevers teruggekoppeld of het ingediende commentaar al dan niet wordt overgenomen in de definitieve versie van de norm. Als commentaar niet wordt overgenomen, wordt dit onderbouwd in de terugkoppeling.NEN houdt u op de hoogte  van de ontwikkelingen op het gebied van open normalisatie.

Via de website   kunnen organisaties zich aanmelden. Zij krijgen dan automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd. Met deze gegevens kan worden ingelogd in het systeem, het normontwerp worden bekeken en desgewenst commentaar worden ingediend. Ingediende commentaren worden door de normcommissie beoordeeld. Na beoordeling wordt aan kritiekgevers teruggekoppeld of het ingediende commentaar al dan niet wordt overgenomen in de definitieve versie van de norm. Als commentaar niet wordt overgenomen, wordt dit onderbouwd in de terugkoppeling.NEN houdt u op de hoogte  van de ontwikkelingen op het gebied van open normalisatie.

Reageer op dit artikel