artikel

Veel tekortkomingen aan speeltoestellen

Geen categorie

Veel tekortkomingen

Op veel locaties (36% van de scholen en 48% van de speeltuinverenigingen) werden een of meer tekortkomingen aan of om een speeltoestel aangetroffen die tot letsel kunnen leiden. Te denken valt daarbij aan snij-, beknellings-, val- of verstikkingsgevaar. Uit onderzoek van Stichting Consument en Veiligheid onder ongevalslachtoffers blijkt dat bij bijna een kwart van de ongevallen met speeltoestellen een te harde, gladde of versleten ondergrond een rol speelde bij het ontstaan van letsel. In 20% van de gevallen was het toestel zelf te glad, scherp, ruw of stroef.

 

Logboeken noodzakelijk

Het beheer van speeltoestellen dient te worden bijgehouden in logboeken waarin onder andere inspectie- en onderhoudsgegevens beschreven moeten staan. Wanneer het beheer op een structurele en inzichtelijke manier gebeurt, komt dit de veiligheid van speeltoestellen ten goede.

 

Hercontroles

De VWA voert hercontroles uit en bespreekt de resultaten met betrokken partijen. Beheerders worden gewezen op de verplichting die zij hebben voor veilige speeltoestellen. Bij speeltuinverenigingen moet het bijhouden van het beheer beter. Scholen worden met name gewezen op de aandacht voor de ondergrond van speeltoestellen.

 

Ook ouders kunnen op een aantal zaken letten om ongevallen te voorkomen. Daarbij is niet alleen de staat van het toestel belangrijk maar ook het gebruik door de kinderen. Gedrag is namelijk in veel gevallen de oorzaak van een ongeval.

 

Zie checklist speeltoestellen

Reageer op dit artikel