artikel

Vreemde ziekte

Geen categorie

Bepaalde groepen allochtonen beleven ziekte anders dan autochtone Nederlanders: gezond is gezond, ziek is ziek. Gedeeltelijk (on)geschikt zijn om te werken is dan een moeilijk begrip. Hoe zichtbaarder de beperkingen of ziektebeelden, des te meer komt de ziekenrol op de voorgrond te staan. Allochtonen hanteren vaak het gebruik van medicijnen of hulpmiddelen als legitimatie voor hun ziekzijn en daarom niet kunnen werken. In de Nederlandse cultuur is het juist gebruikelijk om bij gebruik van medicijnen weer (deels) te gaan werken.

Uit onderzoek blijkt dat allochtone medewerkers veelal minder gebruikmaken van het PMO (Preventief Medisch Onderzoek) uit angst om afgekeurd te worden. Ook bestaat de gedachte dat ‘verkeerde’ uitslagen tot ontslag zullen leiden. Verder bezoeken zij zelden een bedrijfsarts. Onbekendheid met de dienstverlening van een arbodienst, gebrekkige voorlichting van de kant van de werkgever, onduidelijkheid over de functie van de bedrijfsarts (controledokter) en het taal- en cultuurprobleem zijn vaak de belangrijkste redenen. Veel allochtonen vinden het ook vreemd om bij een dokter te komen die verder niet behandelt.

Reageer op dit artikel