artikel

Wat weet u niet?

Geen categorie

Arbofunctionarissen discussieerden  tijdens het Arbo- en preventiecongres over de lessen uit het kleuren denken. ”Weet op welke planeet je je begeeft” en: “Sluit zoveel mogelijk aan bij de dominante kleur van je organisatie”, was een van de lessen van Petra Haartsen van Twijnstra Gudde afgelopen donderdag. Tijdens de 9  workshops bleek dat het kleuren denken ook goed is in te zetten  om te veranderen rond arbothema’s  als Gezondheidsmanagement, Arbocatalogi en RI&E.

”Verander de wereld, maar begin bij jezelf”. Volgens prof. Jan Dul is het vooral de arbodeskundige die zich het nieuwe arbo-denken eigen moet maken en het  traditionele denken achter zich moet laten.  Dat gaf aanleiding tot heftige discussies, en zet  aan tot nadenken….

Reageer op dit artikel