artikel

“Wettelijke aansprakelijkheid werkgever moet ingrijpend veranderen”

Geen categorie

Aansprakelijkheidsverzekering werkgever verplichten

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) moet daarom ingrijpend worden gewijzigd. Dat stelt mr. Yvonne Waterman in haar proefschrift De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsgevallen en beroepsziekten. Zij pleit ook voor een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers. Vrijdag 13 november 2009 promoveert Waterman aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Verschuiving van schuldaansprakelijkheid naar risicoaansprakelijkheid

Waterman onderzocht de aansprakelijkwetgeving in Nederland en landen als Belgie en Engeland. Bovendien keek zij naar recente juridisprudentie op het gebied van werkgeversaansprakelijkheidsrecht. Waterman concludeert dat er een verschuiving plaats heeft gevonden van schuldaansprakelijkheid naar risicoaansprakelijkheid. Zo kan een werknemer die op weg naar zijn werk een verkeersongeval krijgt, de werkgever aansprakelijk stellen voor zijn schade, ook al heeft de werkgever geen schuld aan het ongeluk.

 

Schadevergoeding voor slachtoffers dikwijls een moeizame weg

In het geval dat de Nederlandse werkgever schuld heeft aan de beroepsziekte of het arbeidsongeval, vergt het dikwijls een lastige en lange weg om schadevergoeding te krijgen. Dit geldt voor alle slachtoffers, maar met name voor asbestslachtoffers. Waterman bepleit daarom de invoering van een verplichte directe verzekering voor werkgevers in combinatie met een landelijke databank van deze verzekeringen.

Verder ontbreekt het in Nederland aan een deugdelijke registratie van arbeidsongevallen en is de Arbeidsinspectie niet zo toegerust op haar controlerende taak als wenselijk zou zijn.

Reageer op dit artikel