artikel

Hoogopgeleiden meer bevlogen in tijden van crisis

Geen categorie

‘’Een significant verschil en ook wel verklaarbaar’’, aldus dr. Wilmar Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht. ‘’In tijden van crisis zie je dat mensen vasthouden aan wat ze hebben. Ze waarderen het meer en zijn banger iets te verliezen.  Dat zie je ook terug in het ziekteverzuim dat in tijden van crisis daalt.’’

 

Vitaliteit en toewijding
Bevlogenheid werd in dit onderzoek gedefinieerd in termen van vitaliteit en toewijding. Beide  zijn significant gestegen in 2009 t.o.v. 2008. HBO’ers scoren over het algemeen hoger dan WO’ers als het gaat om vitaliteit.

Wat betreft toewijding vinden in 2009 meer hoogopgeleiden het werk wat ze doen zinvol en nuttig. Ook zijn ze enthousiaster over hun baan. Verder zijn er meer hoogopgeleiden trots op hun werk dan in 2008 en zien meer hoger opgeleiden hun werk als een uitdaging. HBO’ers blijken over het algemeen toegewijder te zijn dan WO’ers.

 

Betrokkenheid en arbeidstevredenheid
Wat betreft betrokkenheid voelen in 2009 meer hoogopgeleiden zich betrokken bij de organisatie waarvoor ze werken. HBO’ers zijn over het algemeen meer betrokken dan WO’ers: zij ervaren vaker dat hun organisatie de dingen waardeert die zij in hun werk belangrijk vinden. Zij zijn meer begaan met het wel en wee van de organisatie en vaker trots op de organisatie waar ze werken. Ook de arbeidstevredenheid onder hoogopgeleiden is in 2009 hoger dan in 2008. Ook daarbij zien we dat HBO’ers hoger scoren dan WO’ers.

 

Conjunctuurgevoelige versus niet-conjunctuurgevoelige branches

Ook in 2009 bleek  uit het Nationaal Bevlogenheidonderzoek  dat werknemers die werkzaam zijn in niet-conjunctuurgevoelige branches (overheid, zorg en onderwijs) een significant hogere bevlogenheid ervaren dan werknemers die werkzaam zijn in conjunctuurgevoelige branches (zakelijke en financiele dienstverlening, ICT, industrie, bouw).

 

Leidinggevende versus niet-leidinggevende
Gekeken naar de bevlogenheid van leidinggevenden versus niet-leidinggevenden bleek, evenals in 2008, ook in 2009 leidinggevenden gemiddeld gezien significant hogere scores te halen op bevlogenheid dan niet-leidinggevenden.

 

Relatie tussen assertiviteit en bevlogenheid
Ook blijkt er een relatie te bestaan tussen assertiviteit en bevlogenheid. Mensen die hoog scoren op assertiviteit blijken meer vitaal te zijn, in vergelijking tot mensen die laag scoren. Ook blijken mensen die hoog scoren op assertiviteit, hogere scores te behalen op toewijding. Schaufeli: “De mate van bevlogenheid wordt met name beinvloed door omgevingsfactoren, die minder makkelijk te beinvloeden of te veranderen zijn (niet-functionerende leidinggevende, slechte arbeidsomstandigheden etc.). Uit dit onderzoek blijkt dat je als individu wel degelijk invloed kunt hebben op je bevlogenheid. Dat hangt met name af van de hoeveelheid ‘hulpbronnen’ waar mensen over beschikken. Assertiviteit is zo’n hulpbron. Deze competentie maakt je weerbaarder en maakt dat je beter je grenzen kunt aangeven. Zorg er dus voor dat uw medewerkers assertiever worden!”

Reageer op dit artikel