artikel

Oude norm machineveiligheid nog even van kracht

Geen categorie

Dit ondanks het van kracht worden van de nieuwe Europese Machinerichtlijn met bijbehorende nieuwe normen eind deze maand.

 

De Europese Commissie heeft dit besluit genomen op verzoek van het Europese normalisatie-instituut CEN. Dit instituut werd de afgelopen maanden geconfronteerd met verwarring in de Europese industrie over de gegevens waarop het PL (Performance Level) van digitale veiligheidscircuits volgens de nieuwe norm NEN-EN-ISO 13849-1 dient te worden gebaseerd.

 

Volgens CEN zijn de meeste lidstaten voor een verlenging van de harmonisatie van NEN-EN 954-1. Dat betekent dat – naast de nieuwe normen NEN-EN-ISO 13849-1 (PL) en NEN-EN-IEC 62061 (PL) – de oude norm nog een ‘vermoeden van overeenstemming’ geeft met de essentiele veiligheidseisen in de nieuwe Machinerichtlijn. Daarbij is echter niet aangegeven hoe lang de oude norm nog van kracht blijft. Daarvoor moet de betreffende aankondiging in het Officiele Publicatieblad van de EU nog even worden afgewacht.

 

Stand der techniek
Maar ook al mag hij nog even worden toegepast, dit kan wel de nodige problemen opleveren. De mate waarin NEN-EN 954-1 nog past bij de huidige stand der techniek, is discutabel. Bovendien mogen de klanten, opdrachtgevers en eindgebruikers van de machinebouwers de nieuwe normen al drie jaar voorschrijven in hun programma van eisen, om er zeker van te zijn dat ze juridisch zijn ingedekt mocht er een ongeluk plaatsvinden.

 

Tot slot verwijzen al veel B- en C-normen die genoemd worden in de nieuwe Machinerichtlijn, naar NEN-EN-ISO 13849-1 en NEN-EN-IEC 62061. Geleidelijk zullen meer C-normen navenant worden aangepast, waarna toepassing van EN 954-1 voor deze normen geen ‘vermoeden van overeenstemming’ meer oplevert. Daarbij is EN 954-1 ondanks zijn wereldwijde erkenning geen wereldwijde norm, zoals de nieuwe NEN-EN-IEC- en NEN-EN-ISO-normen. Dit is een belangrijk aspect voor internationaal opererende machinefabrikanten.

Reageer op dit artikel