artikel

TNO onderzoekt blootstelling aan nanomaterialen

Geen categorie

 Het project is mede ingegeven door het SER-advies ‘Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer’.

 

Op dit moment is er nog weinig inzicht in mogelijke blootstelling aan nanodeeltjes door het (professioneel) toepassen van producten met nanodeeltjes. Het project moet antwoord gaan geven op vragen zoals:

  • Wat zijn relevante, mogelijk risicovolle blootstellingsituaties?
  • Wat is het aantal blootgestelde werkers?
  • Wat is er bekend over blootstelling van consumenten aan de producten?
  • Zijn beschermingsmaatregelen nodig en waar zijn ze aanwezig?

Dit onderzoek is een vervolg op het door de Hogeschool Zuyd verrichte onderzoek, dat ondermeer aan de basis lag van de vraag voor het eerder genoemde SER-advies. De focus van het nieuwe project ligt op de professionele afnemers van producten met nanodeeltjes die al op de markt verschijnen. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting 1 juli 2010 aan het ministerie van SZW worden aangeboden.

Reageer op dit artikel