artikel

Bekneld onder apparaat

Geen categorie

Het apparaat, een zogeheten opboller, was 1.80 meter hoog, woog 200 kilo, had een ronde vorm en was aan de onderzijde voorzien van drie zwenkwielen. Het topje van de duim wordt in mei 2008 alsnog operatief verwijderd.

 

De man stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade op grond van art. 7:658 (zorgplicht) en 7:611 BW (goed werkgeverschap). Hij is beperkt in activiteiten waarbij hij twee handen moet gebruiken, zoals het onderhoud van zijn auto en woning. Hij is sinds juli 2008 weer volledig aan het werk en heeft sindsdien geen dag verzuimd in verband met het duimletsel.

 

De werkgever voert aan dat hij de werknemer geen opdracht heeft gegeven om de opboller te verplaatsen. Bij de aanvang van het werk op die zondagavond lag er wel een bak- en verdeellijst, maar geen instructie voor de opboller. Er was ook geen enkele noodzaak om het apparaat te verplaatsen. De opboller stond op een plek die niet hinderlijk was voor de werknemer. En deze wist ook dat verplaatsen door minimaal twee man moest gebeuren.

 

De rechter concludeert dat het erop lijkt dat het begrip bewuste roekeloosheid van artikel 7:658 lid 2 Burgerlijk Wetboek een loze bepaling is gezien de zeer beperkte uitleg die de Hoge Raad daaraan geeft. Maar onverantwoord gedrag van een werknemer kan wel gevolgen hebben voor de vraag of een werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De werkgever hoeft de werknemer immers niet tegen ieder hem bekend gevaar te beschermen.

 

In dit geval kan van de werkgever niet worden verwacht dat hij de werknemer extra zou waarschuwen, omdat niet kon worden voorspeld dat een weldenkend mens in zijn eentje een dergelijk apparaat zou verplaatsen. Ook het beroep op art. 7:611 BW faalt, omdat de eisen die worden gesteld aan het goed werkgeverschap van dit artikel niet anders zijn dan die van de zorgplicht van art. 7:658 BW. De kantonrechter wijst de vordering af. De werknemer wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

 

Reageer op dit artikel