artikel

Donner werkt aan wetsvoorstel vakantiedagen

Geen categorie

Dat zegt de bewindsman in antwoord op Kamervragen van Tweede Kamerlid Paul van Ulenbelt (SP). Naar verwachting zal het wetsvoorstel in het voorjaar bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Bijna 50.0000 langdurig zieken krijgen al jarenlang te weinig vakantiedagen. Dat komt omdat de Nederlandse wet alleen een opbouw kent over het laatste halfjaar van de ziekte. Dat is in strijd met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Daarin staat dat iedereen het recht heeft op het volledig aantal vakantiedagen, ongeacht de gezondheidsstatus. Aansprakelijk
Zolang de wet er nog niet ligt, kunnen werkgevers en werknemers de staat aansprakelijk stellen voor het niet-naleven van de richtlijn. Dat zegt althans advocaat arbeidsrecht Hans van Mens van het kantoor AKD. Hij geeft toe dat de vernieuwde wetgeving niet met terugwerkende kracht zal ingaan, maar toch kunnen werknemers proberen om de tijdens het eerste anderhalf jaar van de ziekte niet- toegekende vakantiedagen van de overheid vergoed te krijgen. Daarbij geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Zie ook het artikel Rechtsongelijkheid door vakantie zieken?

Reageer op dit artikel