artikel

Geen schadevergoeding na val van container

Geen categorie

Een man is als burgerambtenaar bij Defensie werkzaam als chauffeur. In juli 2004 helpt hij een collega bij het verplaatsen van een milieucontainer. Die moet met hijsbanden op een vrachtwagen worden gezet. Daarvoor is de wagen uitgerust met een auto-laadkraan. De chauffeur klimt op de container om de hijsbanden aan de hijshaak vast te maken. De collega bedient de kraan. De chauffeur krijgt het vierde en laatste oog niet aan de haak van de kraan en de stand van de kraan wordt dan iets gewijzigd. Door de kraanbeweging valt hij van de container en wordt zijn enkel verbrijzeld.

 

Opleiding gevolgd

Hij stelt de staatssecretaris van Defensie (als zijn werkgever) aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van dit ongeval. Zowel de staatsecretaris als in beroep de rechtbank wijst de vordering af en de man gaat in hoger beroep. De Centrale Raad van Beroep stelt vast dat zowel de chauffeur als diens collega voldoende waren opgeleid om de container met de autolaadkraan te verplaatsen. Beiden hadden een tweedaagse opleiding gevolgd voor de bediening van de kraan. Na een modificatie in 2003, waarbij enkele extra beveiligingen zijn aangebracht, is nog een extra instructie gegeven.

 

Geen bijzondere omstandigheden

Het wijzigen van de stand van de laadkraan ging door middel van pedalen en die handeling was niet gemodificeerd. De collega had daar voldoende ervaring mee. De Raad ziet geen bijzondere omstandigheden waardoor er extra maatregelen nodig waren geweest of dat andere waarschuwingen of instructies nodig waren dan de instructies die al op de instructiekaart stonden. Dat het staan op een container gevaar van vallen met zich meebrengt, is een feit van algemene bekendheid en is, anders dan de chauffeur meent, geen bijzondere omstandigheid. Verder is nergens uit gebleken, dat er sprake was van een technisch mankement aan de kraan. Uit dit alles blijkt, dat voldoende is aangetoond, dat de staatssecretaris niet is tekortgeschoten in de nakoming van zin zorgplicht. De Raad gaat ook in op de mogelijkheid, of er sprake is geweest van een fout van de collega. Dan zou aansprakelijkheid bestaan voor de staatssecretaris op grond van een fout van een ondergeschikte.

 

Geen onrechtmatig gedrag

Hoewel over de juiste toedracht van het ongeval de partijen van mening verschillen is dat volgens de Raad niet relevant. Het ging om het vastmaken van een vierde hijsoog aan de hijshaak. Daarbij is niet komen vast te staan, dat de collega onvoorzichtig of onverantwoord heeft gewerkt of dat hij bepaalde veiligheidsvoorschriften niet heeft opgevolgd. Zelfs al zou de chauffeur door de kraan zijn geraakt dan nog is de Raad van oordeel, dat niet kan worden gesproken van onrechtmatig gedrag van de collega. Ook het hoger beroep wordt verworpen.

(Centrale Raad van Beroep, 1 oktober 2009, LJN: BK0626)

Reageer op dit artikel