artikel

Nieuwe normen voor op kantoor

Geen categorie

NEN 1824 gaat uit van de taken die men uitvoert en de middelen die men gebruikt. Naast vloeroppervlak voor de medewerker zelf, geeft de norm de oppervlakte-eisen voor werkplekelementen of andere taakgerelateerde voorzieningen. Voor de maatvoering van ‘speciale’ kantoorwerktafels (bijvoorbeeld met meerdere beeldschermen of beeldschermen voor bijzondere toepassingen) moet uitgegaan worden van de norm NEN-EN 527-1 en de praktijkrichtlijn NPR 1813.

 

Inmiddels loopt er op initiatief van het Nederlands Normalisatie Instituut een pilot met de herziene NEN 1824. Aan de hand van de herziene norm wordt een nieuw internetsysteem getest waarmee marktpartijen digitaal normontwerpen kunnen inzien en elektronisch commentaar kunnen indienen. Meer informatie staat op de website www.normontwerpen.nen.nl.

 

Naast de NEN 1824 is ook de norm NPR 1813 herzien. Deze norm voor kantoormeubilair heeft als uitgangspunt dat kantoormeubilair geschikt is voor een zo groot mogelijk percentage Nederlandse gebruikers. Dit betekent dat zowel kleine vrouwen als lange mannen en alle maten daartussenin hetzelfde meubel kunnen gebruiken. De NPR 1813 kan als leidraad en checklist dienen bij het inrichten of herinrichten van een werkomgeving.

De vorige versie van de NPR 1813 dateerde uit 2004. De belangrijkste wijzigingen staan in de bijlagen over maatschappelijk verantwoord ondernemen en total cost of ownership.

 

Voor u geselecteerd: Arbonormenboek 2010

 

Arbonormenboek 2010Deskundigen op velerlei tereinen hebben voor de meest voorkomende werksituaties de normen bij elkaar gezocht, waarmee u in staat bent te voldoen aan uw zorgverplichting ten aanzien van de arbeidsomstandigheden.

 

Meer informatie

Reageer op dit artikel