artikel

Niet stijgeren

Geen categorie

Voor het bouwen van een steiger bestaan geen opleidingseisen, wel zijn bepaalde kwalificaties vereist. De opbouw, afbraak of ombouw van een steiger mag alleen gebeuren onder deskundig toezicht. Die deskundige moet kennis hebben van de volgende zaken:

  • Het lezen en begrijpen van montage-, demontage- en ombouwschema’s van het gebruikte type steiger;

  • Het veilig opbouwen, afbreken of ombouwen van het gebruikte type steiger;

  • De risico’s en de te nemen preventieve maatregelen in verband met het vallen van hoogte, vallende voorwerpen, invloed van veranderende weersomstandigheden op de steigerconstructie, toelaatbare belastingen en ieder ander risico dat de betreffende werkzaamheden met zich meebrengt.

 

Er zijn speciale trainingen op verschillende niveaus: steigerbouwer A en B, en deskundig toezichthouder steigerbouwer. Welke opleiding geschikt is, hangt af van de aard van de werkzaamheden en de complexiteit van de steiger.

Voor het bouwen van een rolsteiger is geen specifieke opleiding vereist. Wel moeten de bouwers vertrouwd zijn met de opbouw- en gebruiksaanwijzing.

Reageer op dit artikel