artikel

Schadeclaims: geen geld maar gerechtigheid

Geen categorie

Het zijn vooral de sociaal-emotionele factoren die een werknemer ertoe bewegen de werkgever voor de rechter te slepen. De meeste slachtoffers voelen zich ernstig tekort gedaan door de werkgever, collega’s, de bedrijfsarts en de medisch specialisten en dat bepaalt in eerste instantie hun handelen. De meesten raken pas in een later stadium doordrongen van de financiele gevolgen van de beroepsziekte. Pas dan gaan financiele motieven ook een rol spelen.

 

Voor het onderzoek werden zestien mensen met een beroepsziekte – RSI of OPS – ondervraagd die een claim tegen de werkgever hadden ingediend. Elf van hen noemden sociaal-emotionele motieven het vaakst als hoofdmotief. Kwaadheid en in sommige gevallen zelfs wraakgevoelens jegens de werkgever werden het meest genoemd. Die gevoelens ontstonden doordat de werkgevers in kwestie veel druk op de slachtoffers hebben gelegd om vooral door te werken met klachten, dan wel omdat ze de neiging hadden de gezondheidsklachten van de werknemers te ontkennen.

 

Voor negen geinterviewden lagen financiele motieven (mede) ten grondslag aan het besluit om een claim in te dienen. Soms was er sprake van acuut geldgebrek, in andere gevallen voorzag men dat de verslechterende sociale zekerheid onvoldoende bescherming zou bieden. In weer andere gevallen was de slechte arbeidsmarktpositie (door leeftijd in combinatie met slechte gezondheid) de voornaamste drijfveer.

 

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel