artikel

Afsluiting campagne Healthy Workplaces

Geen categorie

Tijdens dit evenement werd een deel van de uitkomsten gepresenteerd van het mede door TNO uitgevoerde European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER). Het Europees Agentschap hield 36.000 interviews in 31 landen naar nieuwe en opkomende risico’s op het werk. De focus lag vooral op het al dan niet houden van een risicobeoordeling door Europese bedrijven.

 

De onderzoeksresultaten zullen komend voorjaar aan de Europese Commissie worden voorgelegd, maar onderzoeksleider Rial Gonzalez mocht vast een tipje van de sluier oplichten. Zo weten we dat bijna negentig procent van de ondervraagde Europese bedrijven met tien tot vijftig werknemers zegt te voldoen aan de wettelijke verplichting een RI&E uit te voeren.

 

Vooral kleinere bedrijven besteden de RI&E uit; hoe kleiner de bedrijven zijn, hoe groter de kans dat ze voor uitbesteding kiezen. Veertig procent van de kleine bedrijven (tien tot negentien werknemers) huurt een externe dienstverlener in, van de grote ondernemingen (250 tot 499 werknemers) besteedt slechts zeventien procent de klus uit.

 

Hoe betrouwbaar deze resultaten zijn, is niet precies duidelijk aangezien de antwoorden van de deelnemers niet aan de praktijk zijn getoetst. Ook werd tijdens de presentatie niet medegedeeld wat nu precies de opkomende risico’s zijn die de komende jaren de aandacht van Europa krijgen. Maar Gonzalez wilde wel vast kwijt dat Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA) nog nauwelijks een issue is in Europa.

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel