artikel

Lastenverlichting

Geen categorie

In organisaties waar clienten verplaatst worden, is het advies om te werken met til-transferprotocollen. Zo’n protocol werkt als een gebruiksaanwijzing en is gebaseerd op de zelfredzaamheid van de client en de (praktijk)richtlijnen voor fysieke belasting. Het dient om afspraken vast te leggen over werkwijze en gebruik van hulpmiddelen, op een gezonde manier voor beide partijen. Een verandering in de situatie van de client betekent een aanpassing in het til- of transferprotocol. Werken met dergelijke protocollen heeft een aantal voordelen:

De zelfredzaamheid van de client is nog beter te beoordelen; goed voor client en zorggever.

Protocollen dwingen medewerkers om na te denken over de transfers. Dit maakt ze bewuster van hun handelingen. Het maakt de organisatie bewust van de risico’s bij de uitvoering van dit soort taken.

 

Ergocoaches en hun leidinggevenden hebben een rol in het stimuleren van werken met tilprotocollen. Kijk ook eens op www.gezondenzeker.nl.

Reageer op dit artikel