artikel

Geen vrije normen

Geen categorie

NPR betekent Nederlandse Praktijk Richtlijn. In deze richtlijn wordt aangegeven over welke eigenschappen bijvoorbeeld meubilair moet beschikken om het overgrote deel van de Nederlandse bevolking op maat te kunnen bedienen. Andere normen die het Nederlandse Normalisatie-instituut ook opstelt zijn de NEN-normen. NEN staat voor Nederlandse Norm. De wettelijke status van deze norm heeft ter discussie gestaan. Vanuit de wetgeving wordt verwezen naar NEN-normen. Die normen zijn echter alleen tegen betaling te verkrijgen. Dit klopt niet met de Nederlandse Grondwet. NEN-normen zijn dus geen wettelijke verplichtingen maar richtlijnen.

Reageer op dit artikel