artikel

Ogencheck

Geen categorie

Werknemers die voor het eerst achter een beeldscherm gaan werken, moeten de gelegenheid krijgen om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Dit AGO moet in elk geval betrekking hebben op de ogen en het gezichtsvermogen. Zij moeten dit onderzoek opnieuw kunnen ondergaan als zich bij hen gezichtsstoornissen voordoen die het gevolg kunnen zijn van het verrichten van arbeid aan een beeldscherm. De arbodienst voert dit onderzoek uit.

Reageer op dit artikel