artikel

Valbreker

Geen categorie

Alleen harnasgordels (full body harnasses) zijn geschikt voor valopvang. Andere gordels mogen nooit worden gebruikt om een val op te vangen, met uitzondering van combinatiegordels waarbij een positionerings- of zitgordel of een combinatie van die twee in een harnasgordel is geintegreerd. Het aanslaan van vanglijnen of andere valstopapparatuur mag bij combinatiegordels alleen aan de daarvoor geschikte opvangogen geschieden. Deze zijn in de norm EN 361:2002 met de letter A gekenmerkt. Bij oudere typen gordels staat dit vaak alleen in de gebruiksaanwijzing vermeld.

Reageer op dit artikel