artikel

Effectiviteit arbo-interventies onderzocht

Geen categorie

Uit zes voorafgaande verkenningen was al gebleken dat er te weinig interventies zijn van bewezen effectiviteit en nog minder van vastgestelde kosteneffectiviteit. Over sommige onderwerpen is veel kennis beschikbaar (bijvoorbeeld over bepaalde gevaarlijke chemische stoffen), over andere veel te weinig. De kennis die er is, komt onvoldoende terecht bij bedrijven en hun gezondheidsadviseurs.

 

Voor het programma is een bedrag van 12 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over vier jaar. Binnen verschillende rondes wordt subsidie verstrekt voor onderzoek en praktijkprojecten. Daarbij is bepaald dat het onderzoek niet mag gaan over de ontwikkeling van nieuwe interventies.

 

Programmasecretaris Linda Horn: “Wij willen prioriteit geven aan onderzoek naar kosteneffectiviteit van bestaande interventies. En daar is enorm veel animo voor. Het programma voorziet zonder meer in een grote behoefte: voor de eerste subsidieronde van afgelopen najaar kwam voor 24 miljoen aan aanvragen binnen, een veelvoud van wat we in het eerste jaar te besteden hebben.

 

Dat betekent dat we streng moeten selecteren. Bij elk voorstel vragen wij ons af: zit het veld hier nu echt op te wachten? Daarnaast kijken we inhoudelijk bijvoorbeeld naar de rol die de werknemers spelen. Vooral als het gaat om preventieve maatregelen – bijvoorbeeld om de fysieke werkbelasting te verlagen – is het van groot belang dat werknemers van meet af aan bij het project zijn betrokken en zelf met ideeen kunnen komen.”

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel