artikel

Een jaar sterk naar Werk

Geen categorie

Het hoofddoel van SnW is te zorgen dat er meer aandacht komt voor de factor arbeid in de eerstelijns zorg. In de zorgverlening is namelijk vaak te weinig oog voor de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsklachten (dubbele belasting, een arbeidsconflict) of de gevolgen daarvan (verzuim, studievertraging, onvermogen tot mantelzorg of vrijwilligerswerk). Ook functioneel herstel krijgt te weinig aandacht. Juist de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige hebben de expertise om hier wel op te letten. Een ander doel van SnW is clienten weerbaarder

en zelfstandiger te maken.

 

Uit een voorlopige analyse van de beschikbare evaluatiegegevens blijkt dat de clienten van SnW in een aantal opzichten verschillen van die van een arbodienst. De SnW-groep heeft meer gezondheidsklachten (vaak zowel lichamelijk als psychisch) en is wat minder hoog opgeleid. Kijken we naar de ervaren problemen in de privesfeer of in het werk, dan zit daar niet het grote verschil. Het verschil is vooral dat de SnW-clienten minder weerbaar zijn: ze zijn onzekerder over het vinden van oplossingen en het vragen om hulp daarbij.

 

Interessant is dat de SnW-client doorgaans minder weerbaar is dan de client van de bedrijfsarts bij een arbodienst. SnW kan dus iets wezenlijks toevoegen aan de bestaande eerstelijnszorg. Voorwaarde is wel dat het zorgaanbod bijdraagt aan bevordering van weerbaarheid en zelfregie.

 

Auteurs: Wouter van Suylekom, Nathalie Donders en Joost van der Gulden

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel