artikel

Geen tweede spoor ingezet

Geen categorie

Een machinebankwerker valt in juni 2006 uit als gevolg van rugklachten. Al in een vroeg stadium wordt duidelijk dat de werknemer ongeschikt is en blijft voor het eigen werk en dat er in het eigen bedrijf geen ander passend werk is.

In een plan van aanpak van augustus 2006 wordt dan ook als einddoel gesteld dat alleen werkhervatting bij een andere werkgever een optie is. Maar er wordt geen re-integratietraject in het tweede spoor ingezet. Een arbeidsdeskundige van het UWV stelt vast dat de werkgever zich zonder deugdelijke grond onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie. Het UWV heeft daarom de loondoorbetaling met 52 weken verlengd.

Benutbare mogelijkheden

De werkgever gaat in beroep. Hij vindt dat re-integratie (tijdelijk) niet mogelijk was, omdat de werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden had. Ook was de beoordelende bezwaararbeidsdeskundige geen arts. De werkgever vindt dat hij wel voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Maar de kansen van de werknemer waren gering, gezien diens leeftijd, opleidingsniveau en medische beperkingen.

Begeleiding

De Raad kan dit betoog niet volgen. Bij het loopbaanonderzoek is vermeld dat als de netwerk- en sollicitatieactiviteiten niet tot resultaat leiden, de werknemer dan begeleiding krijgt. Maar toen de arbeidsdeskundige in bezwaar heeft vastgesteld dat het zelfstandig solliciteren van de werknemer niet tot resultaat heeft geleid, greep de werkgever niet in en gaf geen begeleiding.

Tweede spoor

Ook is er op het loopbaanonderzoek – na aarzeling van de werkgever over de kosten – geen concreet re-integratietraject in het tweede spoor gekomen. Dat traject is pas gestart na het einde van de wachttijd, in juni 2008. Dat de daaraan verbonden kosten het voortbestaan van het bedrijf op het spel zouden zetten is niet onderbouwd, zodat de Raad dit argument afwijst. Het beroep wordt daarom ongegrond verklaard.

Reageer op dit artikel