artikel

Ziekte fout gemeld

Geen categorie

Een van de bedrijfregels luidt dat ziekte minimaal een uur voor aanvang van de dienst bij de werkgever moet worden gemeld. Op 1 januari 2010 meldt de chauffeur zich omstreeks 22.00 uur tijdens zijn dienst ziek bij de centralist. Deze ziekmelding gaat echter bij de werkoverdracht van de centralist verloren. Als de chauffeur de volgende dag niet verschijnt, wordt hij door de werkgever op staande voet ontslagen. De werknemer roept in kort geding de nietigheid in van het ontslag en vordert doorbetaling van salaris.

 

De kantonrechter wijst de vordering toe en de werkgever gaat in hoger beroep.

Het hof is het eens met het oordeel van de kantonrechter over het ontslag op staande voet. De enkele weigering om de door de werkgever vastgestelde redelijke voorschriften voor melding van en controle bij ziekteverzuim na te leven, levert nog geen dringende reden van ontslag op in de zin van art. 7:677 lid 1 BW. Het Hof wijst daarbij naar de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat schending van controlevoorschriften in beginsel geen dringende reden vormt en slechts een loonmaatregel rechtvaardigt.

 

Verder stelt het hof dat een kort geding zich niet leent voor bewijslevering door getuigen. De werkgever moet daarom vooralsnog het loon doorbetalen. Maar op grond van art. 7:680a BW is de rechter bevoegd een vordering tot doorbetaling van loon, gegrond op de vernietigbaarheid van de opzegging, te matigen als het toewijzen van de vordering onder bepaalde omstandigheden tot onaanvaardbare gevolgen leidt. In dit geval zou onverkorte toewijzing van de loonvordering een wanverhouding teweegbrengen tussen de periode waarin de werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt en de periode waarover het loon wordt gevorderd. De loonvordering wordt daarom gematigd tot 1 juni 2010.

 

Reageer op dit artikel