artikel

Sex crime

Geen categorie

Bij het bepalen van het maximaal toegestane tilgewicht wordt de zogenaamde NIOSH-methode gebruikt. Deze methode maakt

geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Het maximale gewicht dat je in een bepaalde situatie mag tillen is zodanig dat dit bij 90% van de beroepsbevolking, waaronder dus ook vrouwen, geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid oplevert.

Reageer op dit artikel