artikel

Beeldscherm werk na 2 uur onderbreking

Geen categorie

Omdat ik last heb van chronische vermoeidheid heb ik de volgende vraag:

Arbobesluit: Artikel 5.10 Dagindeling van de arbeid
De arbeid aan een beeldscherm is zodanig georganiseerd dat deze arbeid
telkens na ten hoogste twee achtereenvolgende uren wordt afgewisseld door
andersoortige arbeid of door een rusttijd, zodanig dat de belasting van
het verrichten van de arbeid aan een beeldscherm wordt verlicht.
Helaas wordt deze wetsartikel niet gehandhaafd door de arbeidsinspectie. Zij vinden 2 uur en 15 minuten ook acceptabel. Ik heb dit bij het UWV besproken met een vertrouwenspersoon. Helaas heeft deze vertrouwenspersoon zaken doorgespeeld waardoor ik ontslag heb gekregen. Volgens de arbeidsinspectie is de arbo van het UWV bepalend voor wat beeldscherm werk is en wat niet. Ik moest bijvoorbeeld werken van 8.30 tot 17.00 uur bij het Klanten Contact Centrum (callcenter) van het UWV. Als ik de klanten een antwoord wilde geven moest ik dat steeds doen vanaf het beeldscherm. Tot mijn verbazing bleek het werk wat ik deed geen beeldschermwerk te zijn!
In artikel 5.7 van het Arbobesluit staat het volgende omschreven wat beeldscherm werk is:
“5.7 In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.
beeldscherm: een alfanumeriek of grafisch scherm, ongeacht het gebruikte afbeeldingsprocede;
b.
beeldschermwerkplek: het geheel dat bestaat uit beeldschermapparatuur, in voorkomend geval voorzien van toetsenbord of voorziening voor gegevensinvoer en of de interface mens/machine bepalende software, facultatieve accessoires, nevenapparatuur, telefoon, modem, printer, documenthouder, stoel, werktafel of werkvlak alsmede de onmiddellijke werkomgeving.
5.8
1.
Deze afdeling is niet van toepassing op:
a.
bestuurdersplaatsen op machines;
b.
computersystemen die in de eerste plaats bestemd zijn voor gebruik door het publiek;
c.
zogenoemde draagbare systemen die niet aanhoudend worden gebruikt op een werkplek;
d.
rekenmachines, kassa’s en andere apparatuur die voorzien zijn van een klein display voor gegevens of hoeveelheden, nodig voor het directe gebruik van die apparatuur;
e.
conventionele schrijfmachines met display.
2.
Voorts is deze afdeling niet van toepassing op arbeid waarbij een werknemer gewoonlijk minder dan twee uren per etmaal gebruik maakt van een beeldscherm.
Mijn ervaring is dat weinig bedrijven hier zich aan houden aan. Na 2 uur wil ik graag even wat ander werk doen om zodoende mijn concentratie vast te houden. Maar in callcenter of andere data entry work is dat niet voorhanden. In het Arbobesluit staat zelfs dat je maximaal 6 uur per dag er achter mag zitten! Helaas als uitzendkracht: Als je het niet bevalt dan heb je geen werk meer. Zo werkt dat in Nederland helaas. Zijn er mensen die ervaring hebben met dit wetsartikel?

Reageer op dit artikel