blog

Jong geleerd….

Geen categorie

Geregeld werden bij de controles boor-, zaag- en slijpmachines aangetroffen die niet waren afgeschermd. Sommige machines bleken zelfs op die manier door de leverancier te zijn afgeleverd. De inspectie meldt een voorval waarbij een leerling een deel van zijn vingers verloor doordat zijn hand onder een onbeveiligde boormachine kwam.

Jong geleerd….

  

De inspectie had ook ontdekt dat veel scholen niet bekend waren met het explosierisico van houtstof dat vrijkomt bij de bewerking van hout. Als houtstof wordt afgezogen, kan dat in combinatie met zuurstof een explosief mengsel vormen. Opvallend in het bericht was dat het niet alleen om de leerlingen ging, maar dat ook hun docenten veiligheidssteken lieten vallen.

 

Verder werden er in de natuur- en scheikundelokalen nogal wat overtredingen met chemicalien vastgesteld. Lekbakken ontbraken en stoffen bleken niet goed te zijn opgeslagen. En zoals we allemaal weten, kan onjuiste opslag van brandgevaarlijke stoffen brand tot gevolg hebben. Droevig dat dit van buitenaf moet worden geconstateerd, zeker als het gaat om een opleidingssituatie. Je zou toch op zijn minst mogen verwachten dat de leerlingen geleerd wordt hoe zij veilig met machines en stoffen om moeten gaan. Of ze het geleerde later in de praktijk ook goed blijven toepassen is een tweede, maar van de praktijkdocenten mag toch minimaal een goede veiligheidsattitude worden verwacht.

 

Dit alles bracht mij terug bij een situatie die ik onlangs in mijn adviespraktijk aantrof. Op een school was een leerling bij het afbramen van in metaal geboorde gaten gegrepen door een happende boor. Voor het afbramen had de leerling geen verzinkboor gebruikt. De leerkracht had de leerling voor dat werk voorzien van een metaalboor die de leerkracht zelf onder een bepaalde hoek had geslepen. Misschien waren de afbraamboren op, maar dat rechtvaardigt nog niet de actie van deze leerkracht.

 

Maar in het rapport van de ambtenaar van de Arbeidsinspectie stond de merkwaardige opmerking – en ik citeer – dat het een vaststaand feit is dat in de praktijk vaak een metaalboor voor het afbramen wordt gebruikt. De inspecteur was al langer op de hoogte van de foutieve werkzaamheden, maar hij kende geen handhavingstraject en had daarom niet gehandhaafd. Tot het te laat was. De school kreeg een boete. Terecht, de leraar had beter moeten weten. Maar ook de inspecteur moet subiet terug naar school! Hij heeft nog veel te leren over veiligheid en preventie.

 

Reageren: www.bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel