blog

Als de rook om je hoofd is verdwenen …

Geen categorie

Er is, ook vanaf deze plaats, al een heleboel geschreven en gesproken over ‘Moerdijk’. Ik wilde daar natuurlijk ook van alles over roepen. Maar ondanks het oogstverbod (vanwege de gevaarlijke stoffen die er niet waren) hebben diverse mensen toch het gras voor mijn voeten weggemaaid.

Als de rook om je hoofd is verdwenen …

 

U heeft mij niet gezien in journaals of actualiteitenprogramma’s op landelijke of regionale tv. Toch is mij die avond en de dagen erna geregeld gevraagd om mijn ‘deskundige’ mening te geven over het al dan niet vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Ik had de bewuste avond zelfs tot diep in de nacht een live verbinding met het rampgebied! Feitelijk is dat juist …

 

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik zat te msn’en met een paar familieleden. Ik ben namelijk geboren en getogen in de omgeving van de door Chemie-Pack vervuilde spruitjes. En met een paar familieleden die ramen en deuren gesloten moeten houden, volg je zo’n uit de hand gelopen brand toch met wat meer interesse. Van mij kregen ze geen diplomatiek antwoord: ‘Kijk eens naar je tv, als je barbecue zo zou roken, zou je dan het vlees nog eten?’

 

Ik was dan ook blij verrast dat er in de loop van de avond afgerekend werd met dat stompzinnige draaiboek met de standaardzin: ‘Er zijn geen stoffen vrijgekomen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid.’ Hoewel, afgerekend; in de loop van de avond werd deze standaardzin nader ‘verklaard’: ‘Doordat de giftige stoffen verbrand zijn, en verspreid door de wind levert het geen gevaar op voor de volksgezondheid.’

 

Genoeg hierover. Nog wel even iets over de discussie erna. Er wordt veel gediscussieerd over zin en onzin van een groot bevolkingsonderzoek. Een geemotioneerde man op de informatiebijeenkomst in Strijen vroeg aan de burgemeester en ondersteunende deskundigen bij wie hij aan moet kloppen als hij over tien jaar ineens kanker blijkt te hebben. Weinig mensen lopen warm voor een groot bevolkingsonderzoek. De directe hulpverleners gaan wel door een onderzoeksmolen, maar bewoners van getroffen gebieden ‘mogen uiteraard altijd aankloppen bij de huisarts als hen dat een gerust gevoel geeft’.

 

Persoonlijk ben ik een groot voorstander van een dergelijk bevolkingsonderzoek, maar ja … ik hoef het niet te betalen, en ik sluit ook niet aan in de lange wachtrij die daarna (volgens weer andere deskundigen) ontstaat in de zorg. Oh ja, ik weet dat zo’n onderzoek minder zinvol is dan veel getroffen burgers vermoeden, maar burgers ‘een gerust gevoel geven’ is ook zinvol! En ja, dat kost wat …

 

Nee, dan kun je als overheid, als gemeente beter elke paar jaar ettelijke miljoenen steken in een plaatselijk grasveldje met bodemloze put, waar zeker een keer per twee weken gedurende anderhalf uur (ja, ja!) 22 mannen achter een balletje aanhollen. Want ja, dat heeft volgens de kenners een maatschappelijk belang.

 

Aart Kraak is werkzaam bij De Arbocompagnie

www.arbocompagnie.nl

Reageer op dit artikel