blog

Meesterschap in vitaal adviseren

Geen categorie

Met uw kennis van het vak én van het veld hebt u als arbo- of veiligheidsadviseur een unieke positie om organisaties te vitaliseren. Niet alleen via de inhoud van de adviezen, maar meer nog door de manier waarop u werkt. Hoe kan dat?

Meesterschap in vitaal adviseren

Elke organisatie staat bol van gedoe. Belangen en behoeften overlappen en botsen continu. Als intern adviseur kun je dit verwarrende en spannende weefsel van werkrelaties verbinden en versterken.
Bijvoorbeeld als antenne voor signalen en patronen die u tegenkomt in uw adviespraktijk. Als verspreider van kennis, ideeën en succesvolle praktijken. Of als regisseur en bemiddelaar bij beleidsontwikkeling. Waarde co-creëren door het verbinden van kennis, ervaringen, behoeften en belangen. Zorgen dat betrokkenen door verschillende brillen naar een vraagstuk kijken. Elke kwestie op uw vakgebied is zo een kans om het organisatorische netwerk te verbinden en verder te ontwikkelen. Dat is vitaal adviseren! Een mooie belofte, maar nog niet zo makkelijk waar te maken. Systematisch opbouwen van ervaring, experimenteren en reflecteren helpen om die belofte in te lossen. Om alle valstrikken en voetzoekers die hierbij op uw pad komen meester te worden.

Vitaal adviseren lijkt op topsport

Dat klinkt pretentieus, vitaal adviseren. Toch noem ik het zo, omdat het volgens mij een stevige professionele en persoonlijke ontwikkeling vraagt om een beetje in de buurt te komen. Het lijkt op topsport: geen enkele proeve geeft de garantie dat het de volgende keer weer lukt. Vitaal adviseren vergt inzicht in en overzicht op 1) het vakgebied van adviseren (jawel, het is echt een vak!), 2) de context waarin u opereert en 3) de bagage die u zelf meeneemt als persoon.

Model vitaal adviseren

Model voor vitaal adviseren

Adviseren gaat, naast uw vakkennis, over de het hele professionele repertoire van adviesrollen, -aanpakken, -benaderingen, -technieken en -instrumenten. Allemaal zaken die u zich eigen kunt maken om effectiever te worden in uw rol als adviseur.

De context gaat over de personen en partijen waar u in uw advieswerk mee te maken hebt. Uw opdrachtgever(s), uw eigen baas, de doelgroep en allerlei andere belanghebbenden in het organisatorische veld. Waarom zijn ze betrokken? Wat staat er voor hen op het spel? Hoe verhouden ze zich tot elkaar, wat is hun verleden en waarom komt het adviesvraagstuk in deze vorm, op dit moment bij deze personen op deze wijze naar voren als iets waar men u voor nodig heeft?

Ik gaat over het belangrijkste gereedschap dat u als adviseur meeneemt in elke adviessituatie. Dat bent u namelijk zelf. Uw professionele en persoonlijke waarden, uw karakter, drijfveren en talenten. Die hele persoonlijke bagage is voelbaar aanwezig voor uw gesprekspartners en uzelf en onderscheidt u van uw vakbroeders en zusters. Misschien nog wel meer dan uw kennis van zaken.

De wisselwerking tussen deze drie aspecten is ook belangrijk. Zo is uw competentie de mate waarin u het adviesrepertoire meester bent. En omgekeerd, de mate waarin u als persoon iets toevoegt aan dat repertoire. Wat kan ik in mijn adviesrol? Wat u bereikt als adviseur in uw werkveld bepaalt uw waarde. U lost een probleem op voor de een, u leert anderen iets en u biedt emotionele of praktische steun aan een derde. En u vervult daarmee uw eigen behoeften aan bijvoorbeeld zingeving, erkenning en inkomen.

Vitale plek

Een relatief nieuw gebied is hoe u uw plek vindt tussen de behoeften en belangen om u heen en die van uzelf. Stapt u snel in de plek die u wordt aangeboden? Bijvoorbeeld een gat dichtlopen dat een ander heeft laten vallen? Of controleren en rapporteren over de realisatie van beleid, waardoor uw vertrouwensrelaties in het veld op het spel komen te staan. Of hebt u zo uw eigen manier om een draai aan de situatie te geven? Wie bent u het meest geneigd blij te maken: uw opdrachtgever, uw doelgroep of uzelf? Wie maakt u daarmee sterker en wie misschien wel zwakker? En wat is uw reflex als het echt spannend wordt en hoe effectief is dat? Ofwel, wat is uw ‘plek der moeite’?

Vragen die gaan over die ‘plek’. Welke plek biedt het systeem u aan en welke plek neemt u van nature in? Voelt u zich ‘op uw plek’ of juist ‘van uw plek’? Dat kun je bijvoorbeeld merken aan de eigen energiehuishouding en die van de mensen om u heen. Vitaal adviseren is bekwaamheid in dit veld. Alert op wat er gaande is, hoe dat op u inwerkt en wat u daarin doet en teweeg brengt. Dat gaat niet altijd perfect en er gebeurt vaak iets onverwachts. Vitaal adviseren is het vermogen daarin steeds weer een waardevolle plek te vinden.

Paul Kloosterboer | is zelfstandig adviseur, gespecialiseerd in ontwikkelen van en met professionals, met bijzondere aandacht voor interne adviseurs.

 

> Intern adviseren is vooral een rol in de schaduw. Toch zijn vele duizenden mensen er dagelijks mee bezig. Het boek Adviseren vanuit het geheel van Paul Kloosterboer helpt u om de vitale plek te vinden van waaruit intern adviseren plaatsvindt. De plek die waardevol is voor het grotere organisatorische geheel én u toegang geeft tot de wijsheid en kracht in uzelf.

[box type=”shadow” ]>TIP: Meer weten over wat strategisch adviseren voor u kan betekenen? Volg de opleiding Strategisch adviseren.  Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘Adviseren vanuit het geheel’ van Paul Kloosterboer cadeau.[/box]

Reageer op dit artikel