artikel

Beroepsziekten

Gezond werken

Auteur: Gert van der Laan

 

Arbodiensten en bedrijfsartsen zijn sinds november 1999 verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. De meldingen uit deze nationale registratie geven inzicht in het voorkomen van beroepsziekten in Nederland en hebben vooral een signalerende functie. Het aantal meldingen van beroepsziekten in de nationale registratie is over de afgelopen acht jaren stabiel gebleven: ongeveer zesduizend per jaar. Aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat (42%), psychische aandoeningen (24%) en gehooraandoeningen (24%) zijn de meest voorkomende.

 

Op basis van de gegevens uit de nationale registratie zijn geen betrouwbare cijfers en trends van beroepsziekten te geven. Daarvoor ontbreken voldoende gegevens over het aantal beroepsziekten en de omvang van de risicopopulatie. Niet alle gevallen van beroepsziekten komen in de Nationale Beroepsziekte Registratie terecht. Ze worden niet gemeld, niet gezien of niet herkend. Het ministerie van SZW heeft het NCvB om advies gevraagd over verbetering van de registratie. Uit onderzoek blijkt dat de verschillende stakeholders een verschillende behoefte aan informatie hebben, afhankelijk van hun betrokkenheid bij beroepsziekten. De gewenste kwaliteit en gedetailleerdheid van de informatie hangen samen met die eigen informatiebehoefte. De verantwoordelijkheid voor het garanderen van een basisregistratie wordt aan de overheid toegeschreven.

 

Bij peilstations wordt een geselecteerde groep melders gevraagd bepaalde beroepsziekten te melden. Zo bestaat er een peilstation beroepshuidaandoeningen, beroepslongaandoeningen en een Peilstation Intensief Melden (PIM). De doodsoorzakenstatistiek van het CBS geeft een betrouwbaar beeld van de sterfte aan mesothelioom, een kanker die vrijwel exclusief door asbest wordt veroorzaakt. Data van het Solvent Team project geven inzicht in het voorkomen van OPS. Ook huisartsenregistraties kunnen waardevolle informatie leveren voor de signalering van beroepsziekten. Uit een pilotstudie van het NIVEL en het NCvB (2008) blijkt dat hieruit een goed beeld verkregen kan worden van frequent voorkomende ziektebeelden in frequent voorkomende beroepen. Zo komt uit het bestand duidelijk een verhoogd voorkomen van luchtwegproblemen bij schoonmakers naar voren.

 

Voor specifiek onderzoek kan het huisartsennetwerk worden uitgebreid. Op het terrein beroepsziekten valt te denken aan uitbreiding van het netwerk in risicogebieden ten tijde van varkenspest, mond- en klauwzeer of vogelgriep om veranderingen in de gezondheidstoestand van agrariers (infectieziekten, psychische klachten) van betrokken agrariers te detecteren.
Voor een beter beeld van beroepsziekten is dus een samenhangend instrumentarium noodzakelijk. Voor meer informatie: www.beroepsziekten.nl/.

Reageer op dit artikel