artikel

Brug naar beweging

Gezond werken

Auteurs: Dianne Commissaris, Marjolein Douwes, Ernst Koningsveld, July Schrama

 

Op een afdeling van Achmea Vitale met vijftien medewerkers werd het project Bewegen in Bedrijf als pilot uitgevoerd. Het initiatief kwam van TNO, dat wilde weten welke maatregelen werknemers zelf bedenken om meer te bewegen tijdens hun werk, en wat de kosten en baten ervan zijn. De teamleider van Achmea werkte graag mee omdat zij meer aandacht voor de gezondheid van haar werknemers wilde en nieuwe manieren zocht om nek- en schouderklachten te verminderen.

 

De pilot omvatte drie bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst kreeg een werkgroep, bestaande uit een consulent, twee teamassistenten en een teamleider, informatie over kenmerken van en gezondheidsproblemen door bewegingsarm werk. Samen met twee adviseurs van TNO brachten de leden de knelpunten op de eigen afdeling in kaart. In de tweede bijeenkomst brainstormde de groep over mogelijke maatregelen om de knelpunten aan te pakken. In de derde bijeenkomst inventariseerden de teamleider en een teamassistente met een kosten-batendeskundige van TNO de benodigde investeringen en de verwachte effecten. De kosten zouden minder zijn dan 1 procent van de totale loonsom. Het wekelijks lunchwandelen is het duurst, omdat er gedurende 45 weken aan 12 personen lunchpakketjes worden verschaft. De jaarlijkse kosten voor twee fietsen en een tafeltennistafel zijn voor afschrijving, rente en onderhoud.

 

Men verwacht een kleine afname van het ziekteverzuim (ZV). Om alle kosten van de maatregelen te compenseren, moet het ZV afnemen van 5 procent naar 4,4 procent. Dat gebeurt waarschijnlijk niet. Uit kosten-batenstudies van maatregelen om fysieke overbelasting te verminderen, is bekend dat ook daar de winst niet altijd zit in afname van ZV-kosten. De baten vinden we dan in een toename van productiviteit en kwaliteit of in een besparing op personeel als hulpmiddelen menselijk werk overnemen. Bij Achmea verwacht men vooral een positief effect op de interne samenwerking en de communicatie met klanten. Op de kwaliteit van de dienstverlening dus. Het effect op de productiviteit van het bedrijf (jaaromzet) zal gering zijn, omdat de medewerkers daar een beperkte en indirecte invloed op hebben. Vanwege de extra aandacht voor gezondheid verwacht men dat ook de werknemerstevredenheid zal toenemen.

Reageer op dit artikel