artikel

Toelichting op thema: Gezondheidsmanagement

Gezond werken

Gezondheidsmanagement is iets anders dan arbo. Arbo gaat over het voorkomen van schade. 

Toelichting op thema: Gezondheidsmanagement

De gezondheid van de medewerker wordt ook buiten het werk beinvloed. Hoe ver de werkgever daarbij mag gaan, staat nog ter discussie.
 
Gezondheidsmanagement wordt in de wetgeving niet apart genoemd. De wetgever verwacht van de werkgever dat hij zorgt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Gezondheidsmanagement past daar wel in. Voor de werkgever is gezondheidsmanagement interessant. Wanneer het principe goed wordt toegepast, blijft het ziekteverzuim laag en neemt de productie toe. Want werknemers die goed in hun vel zitten, zijn productiever, effectiever en creatiever.

 

Bij gezondheidsmanagement wordt snel gedacht aan het stimuleren van sport en het starten met bedrijfsfitness. Maar ook het bevorderen van gezond eten past hierin, bijvoorbeeld door het uitbannen van ongezond voedsel uit het bedrijfsrestaurant. Of door het goedkoper maken van gezond en duurder maken van ongezond voedsel. Medewerkers kunnen ook meer bewegen: zet de printer verder weg van de werkplek en stimuleer het gebruik van de trap.

Maar het gaat niet alleen om lichamelijke gezondheid. Ook de geestelijke gezondheid is belangrijk voor het goed functioneren van het personeel. Organiseer werkoverleg waar iedereen zijn zegje kan doen, zorg voor een goed levensfasebewust personeelsbeleid en houdt regelmatig functioneringsgesprekken.

 

Een manier om gezondheid structureel een plaats te geven in de bedrijfsvoering is Integraal Gezondheidsmanagement (IGM). Hierbij worden pro-actief beleidsmatige, organisatorische, technische en administratieve maatregelen en afspraken gemaakt. Het proces verdient voortdurend aandacht. Er wordt informatie aangeboden aan de werknemers, er worden activiteiten georganiseerd, een gezondheidsplan per medewerker opgesteld en investeringen gedaan. Projecten bij verschillende organisaties hebben aangetoond dat investeren in gezondheid zichzelf ruim terugverdient.

 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het Arbojaarboek

Reageer op dit artikel