artikel

Fortis gaat voor gezond

Gezond werken

Auteur: Paul Koenders

 

Het verwezenlijken van de groeidoelstellingen van Fortis en het bestendigen van het lage verzuim zijn steeds meer afhankelijk van het gezond houden van de medewerkers. De oplossing voor potentiele negatieve gezondheidseffecten die samenhangen met de geschetste ‘demografische’ ontwikkelingen is BRAVO. Dit staat voor meer Bewegen, niet Roken, matig Alcoholgebruik, gezonde Voeding en tijdig Ontspannen. De Fortis Arbodienst begrootte de besparingen door de verzuimreductie en de afgenomen WAO-instroom van de laatste jaren op drie miljoen euro op jaarbasis.

 

De belofte om het leefstijlgedrag met 10 procent te verbeteren en de notie dat een succesvol leefstijlbeleid een significant concurrentievoordeel oplevert voor medewerkers en bank, trok de raad van bestuur over de streep. Met het fiat van de raad van bestuur op zak kon de Fortis Arbodienst aan de slag om het BRAVO2-project voor de bank van de grond te trekken. Literatuuronderzoek naar gezondheidsbevordering op de werkplek bracht de arbodienst al snel bij het Zevenfasenmodel van Wynne en Clarkin. Dit model bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  • Marketing van de gezondheidsbevordering. Om na de raad van bestuur ook de overige leden van het topmanagement en de ondernemingsraad voor BRAVO te enthousiasmeren werden zij door de arbodienst uitgenodigd voor een healthcheck.
  • Opzetten van structuren. Draagvlak in de organisatie is de randvoorwaarde voor een succesvolle introductie van een bedrijfsbreed leefstijlbeleid.
  • Vaststellen van de behoeften. Bij de start van het project zijn de leefgewoonten van alle medewerkers online in kaart gebracht.
  • Ontwikkeling van een plan. Centrale doelstelling van het BRAVO-project is de bewustwording van alle medewerkers van de eigen leefstijl.
  • Uitvoeren van het plan. Op alle hoofdlocaties is een gezondheidsmarkt georganiseerd om de BRAVO-activiteiten te presenteren. Centraal onderdeel in het actieplan was een uitgebreide interne mediacampagne.
  • Evaluatie. De BRAVO-evaluatie leert dat de medewerkers het project met een 7,1 waarderen. 87 procent van de medewerkers vindt dat het BRAVO-project in de toekomst met dezelfde of een hogere intensiteit moet worden voortgezet.

De directe projectkosten bedragen gemiddeld 40 euro per medewerker. Tijdens de looptijd van het project is het verzuim binnen Fortis Bank met 0,5 procent (250 euro per medewerker) gedaald. Als 15 procent van de verzuimdaling is toe te schrijven aan het BRAVO-project, zijn de projectkosten al terugverdiend.

Reageer op dit artikel