artikel

Trap niet in de testbatterij

Gezond werken

Auteur: Andre Weel

 

Effectieve preventie betekent langer gezond doorwerken. Daarom heeft de NVAB in 2006 de Leidraad PMO gepresenteerd. PMO, Preventief Medisch Onderzoek, is een nieuwe aanpak van de gezondheidsbewaking van werkende mensen en biedt het instrumentarium voor gezondheidsmanagement in bedrijven. Het is de opvolger van het PAGO, dat niet meer voldeed. PMO beoogt preventie voor werkende werknemers. Het bedrijf kiest bij PMO zijn eigen doelen. Ook maakt PMO deel uit van een bedrijfsgezondheidsprogramma.

 

De Leidraad PMO is opgesteld en uitgetest door een team van professionals. Hij plaatst het arbeidsgezondheidskundig onderzoek in het bredere kader van een bedrijfsgezondheidsprogramma. Zo’n programma omvat onderzoek en interventies. Alleen als gezondheidsonderzoek en de uitkomsten daarvan echt als basis voor actie of interventie fungeren, kan het onderzoek preventief zijn. Het belang van preventie wordt extra groot doordat veel mensen langer aan het werk blijven dan vijf of tien jaar geleden het geval was. Effectieve preventie betekent daarom langer gezond doorwerken.

 

Gezondheidsmanagement is meer dan alleen zorg voor goede arbeidsomstandigheden en begeleiding bij verzuim en reintegratie. Het is preventie van ziekte en behoud van arbeidsvermogen. Hoe verhoudt PMO zich tot gezondheidsmanagement? PMO is onderdeel van gezondheidsmanagement, als er wordt gelet op de drie kerndoelen:

 

Kerndoel 1. De preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele en groepen werknemers.
Kerndoel 2. Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk. 
Kerndoel 3. Het bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele werknemers.

 

PMO biedt organisaties een structuur voor gezondheidsmanagement. De waarde van PMO zit vooral in twee eigenschappen:

  1. De aard van het werk en de eisen die iemands functie stelt, spelen mee bij de onderzoekmethoden. Daarmee kan voor elke medewerker de balans worden opgemaakt. Hoe staat het met leefstijl, conditie, een eventuele chronische aandoening en de manier waarop men daarmee omgaat?
  2. Er is de mogelijkheid van monitoring en evaluatie. Door herhaalde meting kan men nagaan of de interventies echt effect sorteren. Gaan mensen anders werken, gezonder leven, verbetert hun conditie en hun functioneren? Hoe ontwikkelen verzuim en verloop zich? Verbetert de beoordeling van het werk, verminderen de gezondheidsklachten?
Reageer op dit artikel