artikel

Gezondheidsrisico’s in schoonmaakindustrie aandachtspunt tijdens Europese Week 2009

Gezond werken

In de EU werken bijna 3,6 miljoen mensen in de schoonmaakindustrie. Toch wordt die sector vaak stiefmoederlijk behandeld. Elk bedrijf heeft schoonmakers nodig, maar schoonmaken wordt zelden gezien als een kernactiviteit. Het krijgt gewoonlijk een lage prioriteit en wordt vaak uitbesteed. Een gebrekkige reiniging kan een onderneming nochtans duur komen te staan, bijvoorbeeld in de voedings- en geneesmiddelenindustrie, waar bedrijven door een slechte hygiene uiteindelijk hun licentie kunnen verliezen.

Veiligheid geen topprioriteit in de schoonmaakbranche

De schoonmaaksector wordt gedomineerd door veelal kleine aannemersbedrijven, die zo fel met elkaar moeten concurreren dat veiligheid en gezondheid voor hen niet altijd een topprioriteit is. Nochtans bestempelen EU-autoriteiten op het gebied van veiligheid en gezondheid de schoonmaaksector als bijzonder kwetsbaar voor bepaalde arbeidsgebonden risico’s, van uitglijden en struikelen tot agressie van het publiek.

Nieuwe brochures beschikbaar

Als onderdeel van de aandacht die tijdens de Europese Week aan deze sector is besteed, heeft EU-OSHA twee nieuwe publicaties over schoonmaken uitgebracht: Preventie van letsels bij schoonmakers en Cleaning workers and Occupational Safety and Health (Schoonmakers en veiligheid en gezondheid op het werk). Deze publicaties beschrijven de specifieke moeilijkheden waarmee schoonmakers worden geconfronteerd, zoals de geringschattende perceptie van hun werk door het publiek, het feit dat vooral na de kantooruren wordt schoongemaakt en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

 

Preventie van letsel

In Preventie van letsels bij schoonmakers komen een aantal acties aan bod die zijn ondernomen om deze problemen aan te pakken, op Europees, nationaal en bedrijfsniveau. Het gaat daarbij om normale schoonmaaktaken op zeer uiteenlopende werkplekken, van ziekenhuizen tot cafes. Voorbeelden van hoe het welzijn van schoonmakers kan worden verbeterd, gaan van overschakeling van nacht- op dagwerk om de negatieve gevolgen van werken op asociale uren terug te dringen, tot een nieuwe databank waarmee de juiste beschermende handschoenen kunnen worden gekozen naar gelang het soort schoonmaakwerk.

 

Om de schoonmaaksector te voorzien van gericht en toegankelijk advies over veiligheid en gezondheid heeft EU-OSHA ook een videofilm uitgebracht over het concrete geval van een werknemer die lijdt aan een bij schoonmakers veel voorkomende kwaal nl. spier- en skeletaandoeningen. In de film wordt uitgelegd welke maatregelen kunnen worden genomen om het probleem te verminderen.

 

Soortgelijke videofilms zijn ook beschikbaar voor de bouwsector en de horeca, die eveneens worden beschouwd als risicovolle werkplekken.

 

Tot slot is er de animatiefilm Schoonmaakbeurt, waarin het populaire figuurtje Napo allerlei risico’s in de schoonmaakindustrie aanpakt. De film toont op een toegankelijke en vermakelijke manier welke risico’s veel voorkomen bij schoonmaakwerk en wat kan worden gedaan om ze te vermijden.

 

 

Reageer op dit artikel