artikel

De risico’s van verslaving

Gezond werken

De werknemer vordert in een kort geding betaling van zijn salaris over de periode van 2 april tot 21 mei 2007. Hij stelt daartoe dat zijn verslaving heeft geleid tot zijn arbeidsongeschiktheid. Het was niet zijn bedoeling om verslaafd te raken. De oorzaak van zijn alcohol- en drugsgebruik is te wijten aan psychische factoren.

 

De kantonrechter stelt voorop dat een werknemer die arbeidsongeschikt is geworden geen recht heeft op loondoorbetaling als zijn ziekte is veroorzaakt door opzet. De verslaving aan alcohol en drugs, waardoor de werknemer ziek is geworden en enige maanden niet heeft kunnen werken, kan worden aangemerkt als opzet zoals bedoeld in art. 7:629 lid 3 BW. Het gaat dan ten minste om een met opzet gelijk te stellen ernstige mate van schuld.

 

Voor de psychische problemen die de werknemer aanvoert, geeft hij geen onderbouwing. Dergelijke problemen, hoe ernstig ook, kunnen geen rechtvaardiging zijn voor een verslaving aan alcohol en drugs. Hij had deskundige hulp kunnen zoeken of zo mogelijk medicijnen kunnen innemen. Bovendien komt een verslaving niet vanzelf, maar pas na langdurig en grootschalig gebruik. De werknemer moet dan ook zelf het risico van zijn verslaving dragen en kan dat niet op zijn werkgever afwentelen.

Reageer op dit artikel