artikel

Drankproblemen

Gezond werken

De werknemer krijgt in april 2007 een waarschuwing, omdat hij zonder opgave van een geldige reden twee dagen afwezig is geweest. De manager meldt zich begin juni 2007 ziek, maar de bedrijfsarts acht hem enkele dagen later arbeidsgeschikt. Kort daarna deelt de werkgever mee dat hij een eind wil maken aan de arbeidsovereenkomst.

 

De werknemer vraagt een second opinion bij het UWV. Deze acht hem begin juni arbeidsongeschikt. Vanaf eind juli wordt hij met een indicatie van een specialist opgenomen in een kliniek in Schotland. Hij heeft psychische problemen en een alcoholverslaving. De werkgever wil ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 

De kantonrechter overweegt dat de verzekeringsarts van het UWV in zijn second opinion de beslissing van de arbo-arts heeft overruled. Daarom gaat de rechter ervan uit dat de werknemer op dit moment volledig arbeidsongeschikt is. Maar het is onvoldoende aannemelijk geworden dat de werknemer niet goed heeft gefunctioneerd. Weliswaar zijn er tijdens het beoordelingsgesprek een aantal kritiekpunten genoemd, maar daaruit valt een slecht functioneren niet zonder meer af te leiden. Bovendien is de werknemer de afgelopen jaren doorgegroeid van Project Manager naar Manager Project Department en heeft hij telkens de daarbij behorende salarisverhogingen en bonussen gekregen.

 

De werknemer heeft wel de door de werkgever gestelde recentere misdragingen erkend. Het valt echter niet uit te sluiten dat deze door zijn ziekte zijn veroorzaakt. De werkgever heeft onvoldoende weerlegd dat er een verband is tussen de ziekte van de werknemer en het ontbindingsverzoek. Een en ander betekent niet dat een werkgever zich maar alles moet laten welgevallen van een (alcohol)verslaafde werknemer. Van zo iemand mag worden verwacht dat hij zijn verslaving aanpakt en alles in het werk stelt om zo gauw mogelijk weer adequaat te functioneren. Van een werkgever mag worden verwacht dat hij zijn werknemer daarbij ondersteunt.

 

Daarom moet de werkgever de man in elk geval de drie maanden gunnen die zijn behandeling nog zal duren. Het ontbindingsverzoek is op dit moment niet toewijsbaar.

Reageer op dit artikel