artikel

Gelijke belasting?

Gezond werken

Nee. Met enkel ergocoachtaken voert een ergocoach fysieke belasting niet alle wettelijke verplichtingen van een preventiemedewerker uit. Het takenpakket van een preventiemedewerker is breder.

Verplichte taken van een preventiemedewerker zijn minimaal:

  • (Mee helpen) uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak.
  • Adviseren van de OR en directie over arbozaken.
  • (Mee helpen) uitvoeren van alle maatregelen die voortvloeien uit de RI&E.
  • Aanspreekpunt zijn voor medewerkers en leidinggevenden over arbozaken.

De ergocoach voert preventietaken uit, gericht op het voorkomen van fysieke overbelasting. Zijn taken zijn onder andere:

  • In kaart brengen van de risico’s van fysieke belasting.
  • Uitvoeren en borgen van het preventiebeleid fysieke belasting op de werkvloer.
  • Medewerkers bewust maken van en stimuleren tot gezond en veilig gedrag.
  • Adviseren over werktechniek, houding en oplossingsgerichte coaching, alsook over tilprotocollen, werkplekorganisatie en het gebruik van hulpmiddelen.
  • Het regelen van scholing gezond en veilig werken voor medewerkers.
Reageer op dit artikel