artikel

Oudere werknemer functioneert prima

Gezond werken

Fysiek zwaar beroep

Het kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar heeft tot veel onrust geleid in de maatschappij, omdat men bang is dat dit besluit een zware wissel zal trekken op mensen met fysiek zware beroepen. Arbo Unie meet de inzetbaarheid van medewerkers via de Performer Bedrijfsgezondheidsmonitor, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde workability-index (WAI). De WAI is een index die een voorspellende waarde geeft voor uitval en arbeidsongeschiktheid.

 

73% functioneert nog goed

Uit de resultaten blijkt dat de inzetbaarheid van oudere werknemers hoger is dan men zou verwachten: 73% van de medewerkers boven de 60 jaar blijkt een goed tot uitstekend werkvermogen te hebben. Verdeeld over de verschillende branches blijken medewerkers in de zorg een relatief minder werkvermogen te hebben in vergelijking met andere branches. Medewerkers in de zakelijke dienstverlening hebben relatief het beste werkvermogen.

Reageer op dit artikel