artikel

Trendonderzoek Gezond Transport

Gezond werken

De discussie over langer doorwerken is actueler dan ooit. De verantwoordelijkheid daarvoor komt steeds meer bij werkgevers en werknemers te liggen. Een van de randvoorwaarden om het pensioen te halen, is een goede gezondheid. Dat is in het belang van zowel werkgever als werknemer.

Feiten en cijfers
Gezond Transport heeft daarom onderzoek verricht naar de arbeidsomstandigheden en het verzuim in de sector transport en logistiek. Circa 1.000 bedrijven en ruim 2.200 werknemers deden mee. Het resultaat: feiten en cijfers over gezond en veilig werken en trends en ontwikkelingen die de inzetbaarheid van werknemers beinvloeden. Onmisbare gegevens om werknemers langer en gezond aan het werk te houden.

Toename werkstress
Een kwart van de werknemers heeft regelmatig te maken met agressie en geweld. Het is een van de oorzaken van werkstress. De toename daarvan wordt door zowel werknemers als werkgevers een belangrijke trend genoemd. Meer dan de helft van de werkgevers vindt dat de investeringen in arbeidsomstandigheden niet opwegen tegen de opbrengsten. Ongeveer tweederde van de bedrijven heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie gemaakt. Vooral onder kleine bedrijven valt hierin nog een slag te maken.

Noodzaak van goed werkgeverschap
Daarnaast is vergrijzing een urgent thema. Enerzijds zullen de komende jaren veel ouderen de arbeidsmarkt verlaten. Anderzijds is er de noodzaak om de generatie daaronder gezond aan het werk te houden. De komende jaren zullen werkgevers moeten investeren in goed werkgeverschap. Activiteiten op het gebied van leeftijdsbewust beleid en leefstijl worden daarbij vooral genoemd. Dat laatste wordt steeds meer gemeengoed: bij de OR-leden geeft slechts een kwart aan het geen goed idee te vinden als de werkgever zich met de leefstijl van het personeel bemoeit.

Reageer op dit artikel