artikel

Teveel geluid in kantoortuinen?

Gezond werken

 Dit kan nu worden vastgesteld met de nieuwe norm NEN-EN-ISO 3382-3. Hierin is afgesproken hoe en wat u kunt meten.

Met de klasse-indeling blijkt zelfs hoe de overlast scoort ten opzichte van andere kantoortuinen. En natuurlijk waar verbeteringen het nuttigst zijn.
De norm is inmiddels in conceptvorm beschikbaar, Partijen kunnen tot half april 2010 bij NEN commentaar indienen op dit normontwerp.

Productieverlies

Kantoortuinen met een slechte spraakoverdrachtindex (speech transmission index: STI) leiden tot gebrek aan privacy, slechte concentratie van de werknemers en tot productiviteitsverlies. Dat staat in het ontwerp voor de internationale norm ‘Akoestiek – Meting van de ruimte akoestische parameters, Deel 3: Kantoortuinen’.
In deze norm staat de bepalingsmethode voor alle gegevens die nodig zijn om het geluid in een kantoortuin te beoordelen.

De akoestiek kan worden beinvloed door de aanwezigheid van schermen, achtergrondgeluid (van bijvoorbeeld ventilatiesystemen), door afscherming van apparatuur en materiaalkeuze (pla-fond, vloerbedekking, meubels). Ook de maten van de ruimte (inclusief plafondhoogte) zijn van belang. Dit leidt tot gegevens als nagalmtijd, niveau van achtergrondgeluid en de STI.

Privacyafstand

Vervolgens worden de ‘afleidingsafstand’ (distraction distance) en de ‘privacyafstand’ (privacy distance) bepaald. Aan de hand daarvan kunnen, als het nodig blijkt, maatregelen worden genomen om het geluidklimaat op kantoor te verbeteren. Het normontwerp gaat over alle grote en middelgrote kantoortuinen en vergelijkbare ruimten.

Er wordt gemeten in gemeubileerde situatie, omdat meubels en andere aankleding een groot effect hebben op de verstaanbaarheid in die ruimte.

De norm is van belang voor gebouwbeheerders, ontwerpers, kantoorinrichters en facility managers, die nu eisen aan het geluid kunnen stellen. Uiteraard is de norm ook interessant voor akoestische bureaus, die de metingen gaan uitvoeren.

Reageer op dit artikel