artikel

Veel ziek leidt vaak tot lang ziek

Gezond werken

Dat gebeurt het meest bij oudere werknemers, vrouwen en laagbetaalde mensen, zo heeft arbeidspsycholoog Petra Koopmans van de Rijksuniversiteit Groningen uitgezocht.

Koopmans, die volgende week promoveert op haar onderzoek, vergeleek de verzuimgegevens van bijna 54.000 werknemers van bedrijven die aangesloten zijn bij ArboNed. Ook onderzocht zij de achtergronden van verzuim op basis van psychische klachten onder de ruim een miljoen werknemers die onder de zorg van ArboNed vallen.

Volgens Koopmans wordt de helft van degenen die zich vaak ziek melden, uiteindelijk langdurig ziek. Daarnaast blijft 61 procent van de frequente ziekmelders ook in de jaren daarna vaak thuis, terwijl maar 16 procent van de mensen die niet vaak ziek zijn, ineens een jaar met veel ziekmeldingen kan hebben. In Nederland volgt een arbo-arts doorgaans alleen degenen die langdurig ziek zijn of zijn geweest, maar Koopmans vindt dat dat ook nodig is voor de groepen die niet lang, maar wel vaak verzuimen.

Psychische klachten

Psychische klachten zijn vaak de oorzaak van veel ziekmelden. Dergelijke klachten komen vaker voor bij vrouwen en het meest in de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar. Werknemers in de publieke sector en het onderwijs hebben het meest last van psychische klachten, gevolgd door mensen uit de financiele dienstverlening en de gezondheidszorg. Oudere mensen blijven langer thuis dan jongeren. Verzuim wegens een depressie komt in Nederland niet vaker voor dan in andere landen, maar werknemers blijven in ons land wel langer thuis, zo vond Koopmans.

Meer kans op ontslag

De arbeidspsycholoog constateert ook dat werknemers die veel ziek zijn, een wat grotere kans lopen om ontslagen te worden. Dat gebeurt vooral bij vrouwen en ouderen. Dat die werknemers ook vaker langer dan een jaar arbeidsongeschikt raken, is geen verrassing.

Koopmans pleit ervoor dat mensen die zich vaak ziek melden, drie maanden na hun betermelding een controleoproep van de arbo-arts krijgen. Ook moet de controlerende instantie die werknemers zeker drie jaar lang intensief blijven volgen op hun werk.

Reageer op dit artikel