artikel

Aansprakelijk voor burn-out

Gezond werken

Het hof vindt dat de werknemer moet bewijzen dat hij stelselmatig een aanzienlijk aantal uren overwerk verrichtte, dat hij daardoor werd overbelast en dat de omvang van het overwerk en de overbelasting bij de werkgever kenbaar was. Het hof acht de werknemer in deze bewijsopdrachten geslaagd.

 

De direct leidinggevende van de accountant wist dat deze veel overwerkte. Het hof acht het evident dat de werknemer door het overwerk werd overbelast. De maximale werktijden uit de Arbeidstijdenwet werden namelijk in de drukke maanden jarenlang overschreden.

 

Het hof verwerpt het verweer van de werkgever dat de accountant de burn-out niet heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Gelet op de omvang van het overwerk heeft de werkgever dit verweer onvoldoende onderbouwd. Hij heeft geen zelfstandige oorzaken aangevoerd, zoals genetische aanleg, die voor rekening van de werknemer komen.

 

Tot slot oordeelt het hof dat de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen. De werkgever kan de risico’s van een min of meer permanente werkdruk niet geheel bij de werknemer neerleggen, in de zin dat een werkgever pas iets hoeft te doen als er klachten zijn. Een deugdelijk beleid probeert juist te voorkomen dat een werknemer door stelselmatige overbelasting klachten gaat ontwikkelen. Het hof wijst de vordering van de werknemer toe.

 

Reageer op dit artikel